ΝΕΑ

Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. συμμετέχει σε σύμπραξη ευρωπαικών εταιρειών με επικεφαλής την γαλλική AND-International και την Ecorys Brussels N.V που ανέλαβε από την
Read more
H SPEED ανέλαβε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του Υπουργείου
Read more
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ανέθεσε στη SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης την εκπόνηση
Read more
Η SPEED έχει αναλάβει υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας στο έργο TYREL που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/Πρόγραμμα
Read more
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / DG AGRI έχει αναθέσει σε κοινοπραξία με επικεφαλής την Ecorys Brussels N.V το έργο "Ανάλυση των διοικητικών εμποδίων κατά την εφαρμογή της
Read more
Με έναρξη στις 6.9.2017 και λήξη στις 11.10.2017 (2η περίοδος υποβολών) ο Β' Κύκλος Δράσης υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και
Read more
Νέα προκήρυξη ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής
Read more
Η SPEED ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ολοκλήρωση και το λογιστικό κλείσιμο των
Read more
Μετά την εκπόνηση μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης, η SPEED Σύμβουλοι
Read more
Η εταιρεία SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. διοργάνωσε την Πέμπτη 29/9 στο ξενοδοχείο PARTHENON στην Αθήνα, τεχνική ημερίδα με θέμα «Κατευθύνσεις και τα εργαλεία
Read more

1 2 3 4 5 10
Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA