27 Δεκ 2020

Μελέτη για τις κρατικές ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων μέσω Αναπτυξιακού Νόμου και ΕΣΠΑ

Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ έχει αναλάβει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Καταναλωτή (ΕΥΔΕ ΒΕΚ) της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για τα κριτήρια διαχωρισμού έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο κα το ΕΣΠΑ».
Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποτίμηση προηγούμενων καθεστώτων ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων (μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ) και ιδιαίτερα στη βιομηχανία και στο εμπόριο, την εκτίμηση και προσδιορισμό των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στη θεματική, κλαδική και τομεακή στόχευση κα τον καθορισμό μέτρων πολιτικής για την διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων και ειδικότερα τους όρους, προϋποθέσεις και κατηγορίες ενισχύσεων και των προϋποθέσεων εφαρμογής ενός νέου απλού και λειτουργικού Αναπτυξιακού Νόμου.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA