Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπουργεία/ Γενικές Γραμματείες

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Γραμματεία Έρευνας – Τεχνολογίας
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής


Περιφέρειες

Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


ΕΣΠΑ – Διαχειριστικές Αρχές

ΕΣΠΑ 2007-13
ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)
ΜΟΔ ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης)


Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)
ΔΕΗ
ΕΣΔΥ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας)
ΟΓΑ
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
ΕΟΤ
ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης


Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Πρωτοβουλίες

EnpiCBCMED
equal
Intelligent Energy Europe
Interreg IVC
Programme Med
South East Europe Programme


Συλλογικοί Φορείς

ΣΕΒ
ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών)
ΣΕΓΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών)
ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Management)
ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος)
ΚΕΔΚΕ
ΕΝΑΕ (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας)


Ενεργειακή αποδοτικότητα κτηρίων

Energy Hub Ο ελληνικός “κόμβος” για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA