Επιχειρηματικότητα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Επενδύσεις

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στα ακόλουθα:

• να καταρτίζουν και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια και επενδύσεις αναδιοργάνωσης, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης σε νέους τομείς καινοτόμου επιχειρηματικότητας και πράσινης οικονομίας

• να εκπονούν τεχνικοοικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας

• να αξιοποιούν τις επιδοτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρησιακών τους σχεδίων

• να αποκτούν συστήματα οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

• να συμμετέχουν σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα:

• Συμμετοχή στο έργο: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Συμβουλευτική Yποστήριξη νέων επιχειρηματιών» (ΣΕΒ/ΣΤΕΓΗ της Ελληνικής Βιομηχανίας ΑΕ)

• Μελέτη ανάπτυξης συνεργασιών-δικτυώσεων (clusters) μικρών επιχειρήσεων (ΙΜΕ /ΓΣΕΒΕΕ)

• Μελέτη «Δράσεις Υποστήριξης των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα στους Τομείς της Καινοτομίας – Τεχνολογίας / Εξωστρέφειας και Βελτίωσης της Παραγωγικότητας» (ΣΕΒ/ΣΤΕΓΗ της Ελληνικής Βιομηχανίας ΑΕ)

• «Προετοιμασία δράσεων ενίσχυσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή / και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με οριζόντιες ή / και κάθετες διασυνδέσεις με έμφαση στο εμπόριο» (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΑΑΝ)

• Μελέτη «Λειτουργίες του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς και Επιπτώσεις στη Λειτουργία και τη Βιωσιμότητα των Μικρών Επιχειρήσεων» (ΙΜΕ /ΓΣΕΒΕΕ)

• Μελέτες και υπηρεσίες στρατηγικής ανάπτυξης, αναδιοργάνωσης, εκσυγχρονισμού και διασφάλισης ποιότητας σε 20 επιχειρήσεις.

• Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και EMAS σε 18 επιχειρήσεις

• Προετοιμασία φακέλων ένταξης επενδύσεων στις ενισχύσεις των Αναπτυξιακών Νόμων και Προγραμμάτων ΚΠΣ για 20 μεταποιητικές, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις

• Προώθηση και πιλοτικές εφαρμογές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Ελλάδα, Κύπρο και Συρία (6 προγράμματα).

• Υπηρεσίες υποστήριξης για την απόκτηση οικολογικού σήματος σε 5 επιχειρήσεις

• Προετοιμασία, υποβολή και υποστήριξη προτάσεων επιχειρήσεων, ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημιακών φορέων για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα

• Μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και σύνταξη φακέλων χρηματοδότησης Φορέων Διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών Θίσβης, Αλμυρού και Μεγαλόπολης

• Επιχειρηματικότητα ανέργων σε νέες δεξιότητες στη Δυτ. Μακεδονία (Πρόγραμμα EQUAL/Αναπτυξιακή Σύμπραξη ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ’)

 

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA