Τουριστική Ανάπτυξη, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της SPEED υποστηρίζουν τους φορείς σχεδιασμού, προβολής και ανάπτυξης του τουρισμού, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις στα ακόλουθα:

• να εκπονούν μελέτες και να καταρτίζουν προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και ειδικών μορφών τουρισμού

• να καταρτίζουν και να υλοποιούν σχέδια τουριστικής προβολής

• να προετοιμάζουν επιχειρηματικά σχέδια στους νέους αναπτυσσόμενους τομείς του θεματικού τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, περιπατητικός τουρισμός-μονοπάτια, πολιτιστικός τουρισμός κλπ)

• να πιστοποιούν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας και υγιεινής και οικολογικής σήμανσης

• να αξιοποιούν τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης των αναπτυξιακών και επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Στον τομέα αυτό η SPEED συνεργάζεται και συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο altertourism (www.altertourism.gr)

Ενδεικτικά μελετητικά και συμβουλευτικά έργα του τομέα:

• Μελέτη θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (Αναπτυξιακή Κυκλάδων ΑΕ).

• Δράσεις τουριστικής προβολής, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για τη Νήσο Λέρο (Αναπτυξιακή Σύμπραξη Λέρου).

• Ενέργειες τουριστικής προβολής περιοχής Αχέροντα (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας)

• Περιφερειακά δίκτυα θεματικού τουρισμού στη Πελοπόννησο (Πρόγραμμα καινοτομίας RIPE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιμελητήριο Αρκαδίας)

• Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης του οικολογικού σήματος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

• Μελέτη κατηγοριοποίησης και καθιέρωσης συστήματος αξιολόγησης και σχεδίου κινήτρων επισιτιστικών επιχειρήσεων (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού).

• Μελέτη Στρατηγικής και Σχέδια Δράσης για τα Ορεινά Θέρετρα της Κύπρου (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού).

• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την περιβαλλοντική διαχείριση στα ξενοδοχεία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci).

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA