Δημόσιοι Οργανισμοί

Δημόσιοι φορείς (Ελλάδα)

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής (ΟΡΣΑ), Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), ΕΣΔΥ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ), ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΜΟΔ ΑΕ, ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, ΕΤΒΑ ΑΕ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ΕΟΤ, ΕΛΔΑ ΑΕ, ΓΕΜΕΕ, ΕΙΥΑΠΟΕ

Δημόσιοι φορείς (Κύπρος)

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) – Κύπρος

Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Κύπρου (INTERCOLLEGE)

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Σύνδεσμοι / Επιμελητήρια

Επιμελητήρια Αρκαδίας, Λακωνίας, Χανίων, Κοζάνης

ΣΕΒ/ Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορ. Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)

ΕΛΙΑΜΕΠ

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων/ Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών (ΓΣΕΒΕΕ/ΙΜΕ)

ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ

ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών)

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA