ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητούνται απόφοιτοι ΑΕΙ με εμπειρία:
α) στο τομέα παροχής συμβουλευτικών – μελετητικών υπηρεσιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, project / programme management συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους, έργων/ δράσεων/ προγραμμάτων και
β) σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής/ ενεργειακής διαχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: speed@speed.gr

Address: 30, Averof Street 104 33 Athens

Telephone: +30 210 8214407

fax: +30 210 8225755

e-mail: speed@speed.gr

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA