ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία: SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ (SPEED Development Consultants SA)
Έτος Ίδρυσης: 1989
Έδρα: Αβέρωφ 30, 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8214407
fax: 210 8225755
e-mail: speed@speed.gr

Συμμετοχή σε συλλογικές δομές:

  •  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
  •  Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)
  •  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Προστασίας του περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)

Μητρώο Μελετητών (Κατηγορίες μελετητικών πτυχίων της SPEED):

  •  Οικονομικές μελέτες (Β΄ τάξης)
  •  Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας (Β΄ τάξης)
  •  Περιβαλλοντικές μελέτες (Γ΄ τάξης)
  •  Μελέτες Χημικoτεχνικές (Γ΄ τάξης)
  •  Ενεργειακές Μελέτες (Α΄ τάξης)
Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA