Υπουργεία

Ελλάδα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας – Τεχνολογίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εξωτερικό

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κύπρου)
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κύπρου)
Υπουργείο Περιβάλλοντος (Συρίας)
Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ιορδανίας)

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA