Φιλοσοφία

Επιδίωξη της SPEED είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών της στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, καθώς και επενδύσεων τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η SPEED επενδύει διαρκώς σε ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα συστήματα και στηρίζεται σε μια μόνιμη ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών με πολύχρονη παρουσία στην αγορά.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ οι δραστηριότητες της επεκτείνονται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Επίσης, η SPEED αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από τη συνεργασία της με ένα ευρύ φάσμα φορέων και επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο και από τη συμμετοχή σε ένα μεγάλο αριθμό έργων στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Περισσότερα από 250 ολοκληρωμένα μελετητικά και συμβουλευτικά έργα συνθέτουν το εύρος της εμπειρίας της SPEED και τεκμηριώνουν την ειδική τεχνική ικανότητά της στην εκπόνηση των έργων και των μελετών που αναλαμβάνει.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA