15 Νοε 2021

Σε παραγωγική λειτουργία το εργοστάσιο παραγωγής ραδιοφαρμάκων της SYN INNOVATION AE

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το εργοστάσιο παραγωγής ραδιοφαρμάκων της SYN INNOVATION AE. Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ παρείχε στον επενδυτή συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης επένδυσης, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη σύνταξη και υποβολή φακέλου υπαγωγής στις ενισχύσεις του Επενδυτικού Νόμου 4399/2016 (καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας, είδος ενίσχυσης: φορολογική απαλλαγή) και την υποστήριξη στη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας και προέγκρισης κατασκευής.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA