01 Μαρ 2021

Εργο GrEnFIn – Επιμόρφωση στελεχών Βιώσιμης Ενεργειακής Διαχείρισης

Η 1η πλατφόρμα επιμόρφωσης στελεχών σε θέματα Βιώσιμης Ενεργειακής Διαχείρισης θα υλοποιηθεί μέσω 3 ενοτήτων (2 ενότητες επιμόρφωσης/εισηγήσεων και 1 ενότητα πρακτικής εφαρμογής). Η παρακολούθηση των ενοτήτων 1 & 2 δεν είναι υποχρεωτική και θα γίνει εξ’ αποστάσεως, ενώ η ενότητα 3 που αφορά την πρακτική εφαρμογή, θα διεξαχθεί το διάστημα 7-9 Ιουνίου 2021 στο University of Economics in Katowise στην Πολωνία (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετακίνηση λόγω περιορισμών covid, θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως)
Οι εισηγήσεις θα γίνουν από στελέχη των εταίρων του έργου (επιστημονικό προσωπικό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στελέχη των λοιπών εταιριών που συμμετέχουν στο έργο). Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA