16 Νοε 2015

Συμβουλευτική Υποστήριξη για ένταξη στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ

Σε αναμονή των τελικών προκηρύξεων των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα καθορίζουν τους αναλυτικούς όρους επιδότησης επιχειρήσεων και τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμάζονται για τη σύνταξη και τεκμηρίωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Μια πρώτη κατεύθυνση στην προετοιμασία δίνουν οι λεγόμενες προδημοσιεύσεις των τεσσάρων πρώτων προγραμμάτων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τα τέσσερα αυτά προγράμματα αφορούν:
• Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών (μέχρι 10 εργαζομένους και μέχρι 2 εκατ. κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού) και μικρών επιχειρήσεων (10 έως 50 εργαζομένους και μέχρι 10 εκατ. κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού), για επενδύσεις ύψους από 15.000 € έως 200.000 € και επί αυτού, ποσοστό επιδότησης 40% έως 50%.
• Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μέχρι 250 εργαζομένους και μέχρι 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκατ. ευρώ το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού) για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ύψους από 15.000 € έως 150.000 € και επί αυτού, ποσοστό επιδότησης 40% έως 50%.
• Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων με ποσοστό επιδότησης 100% για Επενδυτικά Σχέδια έως 60.000 €
• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό επιδότησης 100% για προτάσεις από 5000 € έως 25.000 €
H εταιρεία SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ με 25ετή παρουσία στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για να συνδράμει τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα μαζί μας:
SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ
Αβέρωφ 30, 10433 Αθήνα,
τηλ. 2108214407, fax 2108225755, email:speed@speed.gr

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA