ΝΕΑ

Το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικοοικονομικών Μελετών της SPEED ολοκλήρωσε για λογαριασμό της ΕΤΑΝΑΜ την εκπόνηση του τοπικού
Read more
Η Νομαρχία Αθηνών ανέθεσε μετά από ανοικτό διαγωνισμό στις εταιρείες AQS και SPEED την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε
Read more
Σεπτέμβριος 2008: Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων του ΕΠ «Προσπελασιμότητα»
Read more
Η SPEED έχει μακρά παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο παρέχοντας μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φορείς της τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης
Read more
Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου ανέθεσε στη SPEED την εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την ίδρυση Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας
Read more
Η SPEED ανέλαβε 5 έργα συμβουλευτικής υποστήριξης ισάριθμων Αναπτυξιακών Εταιρειών για τη σύνταξη των Επιχειρησιακών Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο
Read more
Η SPEED, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου 15 οργανώσεων από 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (Ecolabel), οργάνωσε ημερίδα στο
Read more
Η SPEED ανέλαβε από την ΕΣΔΥ το έργο του Συμβούλου Επιστημονικής Υποστήριξης και Συντονισμού για την υλοποίηση των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας
Read more
Από τις αρχές Μαρτίου, η κ. Αναστασία Σιταρά ανέλαβε χρέη διευθυντή του Τομέα Ανάπτυξης της SPEED. Η κα Σιταρά είναι Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος Μάστερ στην
Read more
Στο πλαίσιο της προώθησης του Οικολογικού Σήματος EU Eco-label, η SPEED υπέγραψε δύο συμφωνίες με τις αυστριακές εταιρείες ENERGON Energie και G &L Wien για την υλοποίηση
Read more

1 6 7 8 9 10 11 12
Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA