ΝΕΑ

Στο πλαίσιο της προώθησης του Οικολογικού Σήματος EU Eco-label, η SPEED υπέγραψε δύο συμφωνίες με τις αυστριακές εταιρείες ENERGON Energie και G &L Wien για την υλοποίηση
Read more
Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα-Αλβανία «Συνεργασία για την ανάπτυξη πολιτικών πρόνοιας και δημόσιας υγείας – εκπαίδευση
Read more
H Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ «ΛΑΡΚΟ» ανέθεσε στη SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Read more
Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου ανέθεσε συμπληρωματικές υπηρεσίες στη SPEED για το έργο: «Εφαρμογή της
Read more
Η SPEED ανέλαβε από την ΕΣΔΥ υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης και Συντονισμού κατά την υλοποίηση του έργου δημιουργίας Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας
Read more
Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ ανέλαβε να εκπονήσει για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ ΑΕ) μελέτη των σχέσεων των οργανισμών
Read more
Σε συνέχεια προηγούμενων συμβάσεών της με εταιρείες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η SPEED ανέλαβε υπηρεσίες συμβούλου της SOVEL AE Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας
Read more
Η Υπηρεσία Διαχείρισης προγραμμάτων ΙΝΤΕRREG ανέθεσε, μετά από διαγωνισμό, στη SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης
Read more
H Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ) υπέγραψε με τη SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, Σύμβαση «Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη, Εφαρμογή και
Read more
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας ανέθεσε σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων με επικεφαλής τη SPEED την εκπόνηση της «Μελέτης ανάδειξης περιοχών
Read more

1 7 8 9 10 11 12
Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA