05 Ιουν 2020

Εργο GrEnFIn – Αποτελέσματα έρευνας διερεύνησης για το Joint Master Degree in Green Energy and Finance

Στο πλαίσιο του έργου GrEnFIn, στο χρονικό διάστημα από 11 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου, διεξήχθη online έρευνα αναγκών για το κοινό ενεργειακό μεταπτυχιακό δίπλωμα. Στην έρευνα συμμετείχαν 198 εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders) επι συνόλου 461 αποδεκτών του ερωτηματολογίου και οι οποίοι ανήκαν στις εξής macro κατηγορίες κλάδων δραστηριότητος: χρηματοοικονομικός, παραγωγή ενέργειας, βιομηχανία, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής.
Η κατανομή των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετείχαν σε θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δημόσιο – ιδιωτικό), διεθνή παρουσία/δραστηριοποίηση και γεωγραφική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Από την Ελλάδα/Κύπρο συμμετείχαν 29 φορείς.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου και δείχνουν σαφώς τη συνάφεια της ενεργειακής μετάβασης για τους ερωτηθέντες, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα είναι αληθινά, συμβαίνουν τώρα και θα ενταθούν στο μέλλον. Μια λεπτομερής αξιολόγηση των προκλήσεων που απορρέουν από τη μετάβαση, τόσο στο παρελθόν / στο παρόν όσο και στο μέλλον, παρέχεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων. Αξιολογείται επίσης η ετοιμότητα των εταιρειών και η διαίσθησή τους σχετικά με την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού.
sima

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA