19 Ιουν 2017

Κλείσιμο ΕΠΠΕΡΑΑ / ΕΣΠΑ 2007-2013

Η SPEED ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ολοκλήρωση και το λογιστικό κλείσιμο των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA