13 Δεκ 2022

H SPEED AE Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

H SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης AE έχει αναλάβει από την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) την Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021: α) Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια και β) Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ρομά. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση της στρατηγικής και του αρχικού σχεδιασμού, η εξέταση των διαδικασιών εφαρμογής και η αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων υλοποίησης των προγραμμάτων.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA