09 Νοε 2023

Έργο αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων (πόροι REACT/ETΠΑ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

H SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ σε συνεργασία με τη REMACO ΑΕ ανέλαβαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» / Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ / Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από διεθνή διαγωνισμό, το έργο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου και του συμμετοχικού χαρακτήρα των πόρων REACT-EU/ ΕΤΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA