26 Ιουν 2018

Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΕΠ Κεντρ. Μακεδονίας/ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ανέθεσε στη SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης την εκπόνηση, με την Ομάδα Συνεργατών της, εμπειρογνωμοσύνης για την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιείται στην περιφέρεια στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Twitter Feed

Ακολουθήστε μας στο twitter και ενημερωθείτε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν!


© 2012 SPEED SA